MEDIÁCIA

Mediácia je rýchly, flexibilný, neformálny spôsob riešenia konfliktných situácii za asistencie tretej osoby - mediátora. Je to dobrovoľný a dôverný proces.

V roli mediátora pomáham účastníkom sporu hľadať vzájomne prijateľné riešenia vzniknutej situácie. Mojou úlohou nie je spor medzi danými stranami rozhodnúť, ale napomôcť vytvoriť a udržať počas priebehu riešenia sporu atmosféru, ktorá umožní stranám komunikovať a pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre všetkých účastníkov.

Ako mediátor spĺňam všetky zákonom stanovené záležitosti a som zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Mediujem spory medzi fyzickými osobami, spory v organizáciách, či spory medzi organizáciami.

„Nedorozumenie a ťažkopádnosť v komunikácii spôsobujú vo svete viac
omylov ako zákernosť a zloba.“
J.W. Goethe

Máte problém? Zaujímajú Vás bližšie informácie? Kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu na adrese janette@janettesipkovska.com, prípadne telefonicky na čísle +421 904 417 610.