Kto som?

V prvom rade som človek taký ako každý iný so svojimi snami, túžbami, pocitmi radosti, lásky či strachu o svojich blízkych, priateľov, seba.

Som tréner, kouč s medzinárodnou certidikáciou a konzultant. Som tiež registrovaný mediátor pri Ministerstve spravodlivosti. Svoju prácu vnímam ako poslanie. Napĺňa môj život a v súlade s ostatným mi ho umožňuje plnohodnotne prežívať.

Profesionálne hľadisko

Rozhodnutie venovať sa plnohodnotne a výhradne sprevádzaniu ľudí a organizácií pri ich rozvoji bolo ovplyvnené viac než 17-ročnými skúsenosťami s prácou s ľuďmi.

Vďaka manažérskej praxi získavanej:

 • v rokoch 1993 – 2000 na pozícii vedúceho pobočky pre región strednej a východnej Európy rakúskej obchodnej spoločnosti a následne ďalšej získanej
 • v rokoch 2000 až 2011 v manažmente viacerých nadnárodných spoločností

som nadobudla presvedčenie, že kľúčom k prosperite a spokojnosti je práve využívanie nadania, inteligencie a toľko spomínaného skrytého potenciálu každého z nás.

Vzdelanie

Vyštudovala som Ekonómiu a Manažment medzinárodného podnikania a vzdelanie si neustále dopĺňam. Zbieranie nových skúseností, práca samej na sebe a nepretržitý osobný rast je pre mňa jednou z vecí, ktoré považujem za absolútne prirodzené a potrebné k tomu, aby som dokázala svojim klientom poskytovať kvalitné služby.

Priebežné vzdelávanie a sebarozvoj v rokoch 2000 – 2016

 • Letná škola transakčnej analýzy Sandry Wilson a Julie Hay
 • „Akreditácia ACC – Associate Certified Coach (International Coach Federation)
 • „Odborná príprava mediátora“ – akreditovaný vzdelávací program, (Osvedčenie Ministerstva spravodlivosti SR o zápise do registra mediátorov pod ev.č.881)
 • 2 – ročný výcvik „Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch“ (Coachingplus )
 • „Motivačné rozhovory – jazyk zmeny“ (Coachingplus )
 • „Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese“ (Coachingplus ) Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom.
 • „Efektívny pomáhajúci rozhovor“ (Coachingplus ) Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom.
 • „Akreditovaný externý profesionálny kouč“ - Rekvalifikačný program (Koučing centrum) ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours - Overené cez ICF)
 • „Lektor ďalšieho vzdelávania" - certifikácia a overenie odbornej spôsobilosti “ (Národný ústav celoživotného vzdelávania)
 • „Tréning lektorských zručností“ - ADDA Consultants
 • „Vedenie a rozvoj podriadených k výkonu“ – KNO Slovensko
 • „Osobná efektívnosť pri dosahovaní cieľov“ - ADDA Consultants
 • „Finančný manažment a strategické rozhodovanie“ – HEUREKA HRC
 • „Business protokol“ – AM Consulting
 • „Efektívny manažér 2007 - špeciálny vzdelávací program pre manažérov“ – HEUREKA HRC
 • „Projektové riadenie“ - NEXTLEVEL Consulting
 • „Manažérske zručnosti“ - Dynargie
 • „Pozorovateľ v Assessment Centre, Tréning vo vedení prijímacích pohovorov“ – R + V Poisťovňa a.s.
 • „Program rozvoja vedúcich pracovníkov I.,II., III.“ - R + V Poisťovňa a.s.
 • „Predajné techniky, Motivácia a sebamotivácia; Riešenie konfliktných situácií; Časový manažment“ - R + V Poisťovňa a.s.
 • „The International Coach Federation - Medzinárodne uznaný titul ACC" (Associate Certified Coach)